20140619

fărătitlu


cinevaavearăbdareasăcitescăpânăla
capătcescriueuaicivaînțelege
îndelungata-mităcereșinumăvapărăsi
îmivaînțelegebucuriadea-imulțumi